F-Trust | Fundusze inwestycyjne polskie i zagraniczne

Dodano: 2 lata 1 tydzień temu  |  Wyświetlenia z ostatnich 7 dni: 27  |  Udostępnij tę wizytówkę na 
Branże: Doradztwo i Konsulting , Finanse i Ubezpieczenia

Jesteśmy firmą prywatną, wchodzącą w skład grupy niezwiązanej kapitałowo z jakąkolwiek dużą instytucją finansową. Pozwala nam to zachować całkowitą niezależność w procesie doboru i oferowania Klientom najlepszych produktów. Naszym Klientom oferujemy produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. 

 Działamy na podstawie wydanego w dniu 17 listopada 2011 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych.

F-TRUST SPÓŁKA AKCYJNA
Ulica:
Półwiejska 32
Kod pocztowy:
61-888
Miasto:
NIP:
1080011502
REGON:
145817467
Facebook:
YouTube:
Telefon: